Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất

Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản việc tạm ngừng kinh doanh kèm theo hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở. Thông báo tạm ngừng kinh doanh phải nộp theo mẫu ban hành tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019. Như sau:
TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …
 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………… Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………….
  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:
  2. a) Đối với doanh nghiệp:
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm ………….. cho đến ngày… .tháng…. năm………….. Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………………………………… Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.
  1. b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ……………………………………………………………………………………………………………………….. Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:…… ……………………………………………………………………………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ……………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………………. Lý do tạm ngừng: ………………………………… ……………………………………………………….. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh). Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………….. Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………………. Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.  
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH (Ký, ghi họ tên)2

______________________ 1 Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh , doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 2Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. Tải Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh tại đây Bài viết liên quan: Luật Tầm nhìn Viets – Tư vấn luật Doanh nghiệp Trân trọng./.  
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận