Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất

Theo quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC, khi thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp đến địa chỉ thuộc quận/huyện hoặc tỉnh thành phố khác, không thuộc địa bàn quản lý của Cơ quan thuế hiện tại, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư này. Như sau:

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

            

                      Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………… Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:
Chỉ tiêu  (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:   –         Chỉ tiêu 2: Địa chỉ trụ sở chính trên tờ khai 01-ĐK-TCT   –         Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT        
Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.                                                                                                  ……, ngày ……. tháng ….. năm ………                                                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                                                                                                Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)       HƯỚNG DẪN: – Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế. – Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất. – Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.   Tải Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty tại đây Bài viết liên quan:
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận