Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty gửi đến Sở kế hoạch và đầu tư mới nhất

Theo quy định hiện hành, mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi chuyển đến sẽ áp dụng theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ban hành ngày 09/01/2019. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:
TÊN DOANH NGHIỆP ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————
Số: …………..

… …, ngày… … tháng… … năm … …

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………. Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………… Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………….. Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………………………….. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………. Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………. Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………………….. Điện thoại: ……………………………………………….. Fax (nếu có): …………………………….. Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ……………………… □ Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính). □ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao). Thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố khác): Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………… Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: □ Chứng minh nhân dân                                    □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu                                                           □ Loại khác (ghi rõ):…………………….. Số giấy tờ chứng thực cá nhân: Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp:………………….. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../…….. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………. Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………. Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………….. Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. □ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.  
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi họ tên)6

Tải mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại đây. Luật Tầm nhìn Viets  – Tư vấn luật Doanh nghiệp Trân trọng./.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận