Mức thu đóng lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp

Mức thu lệ phí môn bài mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Theo đó, mức đóng lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài cả năm 

(đồng/năm)

Bậc Mã tiêu mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 Bậc 1 2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 Bậc 2 2863
 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 Bậc 3 2864

Căn cứ tính lệ phí môn bài:

  • Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã.
  • Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.
  • Doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Việt Nam để làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi người nộp lệ phí môn bài mở tài khoản tại thời điểm người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Lưu ý:

1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

  •  Doanh nghiệp thành lập mới trong thời gian của 6 tháng đầu năm(Từ tháng 1  đến tháng 6)  thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;
  • Doanh nghiệp thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (Từ ngày 1/7) thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm

2. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh:

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận