Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất

Địa chỉ trụ sở chính của công ty là nơi công ty đăng ký địa chỉ hoạt động. Doanh nghiệp đặt trụ sở ở đâu thì sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố và cơ quan thuế quận/huyện nơi đó. Do vậy khi chuyển trụ sở doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo với các cơ quan này tại nơi chuyển đi và chuyển đến phù hợp. Cụ thể:
  1. Trách nhiệm của Công ty với Cơ quan quản lý thuế:
, Căn cứ Điều 12, 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC và Điều 27 Luật quản lý thuế 78/2006/QH11: Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.
  • Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở trong cùng địa bàn quận/huyện: Không làm thay đổi Cơ quan quản lý thuế thì doanh nghiệp không phải thông báo về việc thay đổi trụ sở này đến cơ quan quản lý thuế.
  • Trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang quận, huyện khác trong cùng tỉnh/thành phố hoặc khác tỉnh/thành phố: Trường hợp này, doanh nghiệp sẽ thuộc sự quản lý của chi cục thuế quận/huyện nơi chuyển đến. Do vậy, doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo việc chuyển trụ ở đến cơ quan quản lý thuế nơi chuyển đi (nơi đặt trụ sở cũ). Hồ sơ nộp cho Cơ quan thuế chuyển đi bao gồm: – Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC). Cơ quan quản lý thuế sẽ tiếp nhận và xử lý trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và trả kết quả thông báo đồng ý/không đồng ý cho doanh nghiệp chuyển trụ sở.
2. Trách nhiệm đối với Sở kế hoạch và đầu tư Căn cư Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014, người đại diện theo pháp luật củ doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhậ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Do vậy, khi công ty chuyển trụ sở đi nơi khác, người đại diện theo pháp luật của công ty phải có trách nhiệm đăng ký sự kiện thay đổi này với Cơ quan đăng ký kinh doanh. Theo quy định hiện này, Công ty thực hiện chuyển trụ sở chỉ cần nộp hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở qua hệ thống Cổng tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố chuyển đến sẽ có trách nhiêm tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận kinh doanh chứng nhận nội dung thay đổi. Luật Tầm nhìn Viets – Tư vấn luật doanh nghiệp Trân trọng./.
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận