Tiền lương của Giám đốc doanh nghiệp tư nhân và khấu trừ chi phí doanh nghiệp

Việc hách toán, tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp. Hiện rất nhiều doanh nghiệp băn khoăn đối với tiền lương của giám đốc doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên có được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Luật Tầm nhìn VIETS xin cung cấp thông tin về vấn đề này như sau:

Căn cứ tiết d điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC  (sửa đổi thông tư số 78/2014/TT-BTC) có quy định về các khoảng chi phí không được trừ, trong đó có: “Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ Công văn số 727/TCT-CS ngày 3/03/2015 của Tổng cục thuế: “Căn cứ đặc thù của doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật daonh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không giam gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5, khoản 2, điều 6 thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên”.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn trên, ngày 22/04/2019, Tổng cục thuế đã có công văn số 1590/TCT-DNNCN trả lời về vấn đề này như sau: Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm, tiền thuê nhà và các khoản dịch vụ khác kèm theo đã chi cho Giám đốc Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không giam gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Luật Tầm nhìn VIETS – Luật tư vấn thuế và lao động

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận