Luật Sở hữu trí tuệ

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về sở hữu trí tuệ như Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, Quyền tác giả.; Bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp. Tham gia giải quyết các tranh chấp liên quan.