Luật Hình sự

  • Tham gia giải quyết các vụ án từ Giai đoạn tiền tố tụng, Giai đoạn Điều tra; Giai đoạn truy tố và Giai đoạn xét xử;
  • Tư vấn về các quy định chung của Bộ luật hình sự và Tố tụng hình sự;
  • Tư vấn về các hành vi, tình huống, liên quan đến pháp luật hình sự, hoặc các vụ án cụ thể theo yêu cầu;
  • Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến Luật hình sự như: Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị, Đơn trình báo…
  • Cung cấp các Văn bản pháp luật liên quan;