Con ngoài giá thú có được mang họ của cha?

Con sinh ra trong trường hợp cha mẹ không đăng ký kết hôn được xác định là con ngoài giá thú.

Tuy nhiên, khi đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú cũng giống như đăng ký cho con trong giá thú. Nếu cha đứa trẻ nhận con thì họ tên cha sẽ được ghi trong giấy khai sinh.

Theo quy định, họ và quê quán của con sẽ được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ, theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha mẹ.

Trong trường hợp con ngoài giá thú không xác định được cha hoặc cha không nhận con thì phần họ tên cha trong giấy khai sinh sẽ để trống. Khi đó họ và quê quán của đứa trẻ sẽ được xác định theo họ và quê quán của người mẹ.

Nếu người cha nhận con, để trong giấy khai sinh, họ của con được xác định theo họ của người cha thì phải tiến hành thủ tục nhận cha cho con, trước hoặc cùng với việc đăng ký khai sinh.

Thủ tục kết hợp đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ cho con:

Khi đăng ký khai sinh cho trẻ em mà có người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch kết hợp giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh và thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

1. Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

b) Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật hộ tịch;

c) Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại Điều 11 của Thông tư này.

2. Các giấy tờ khác, trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và Điều 25 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 36 và Điều 44 của Luật hộ tịch trong trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nội dung đăng ký khai sinh xác định theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận