Mẫu hợp đồng tặng cho nhà chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ

(Số: …………./HĐTCCHCC)

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm……., Tại: ……… Chúng tôi gồm có: (2) BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A) Ông/Bà: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………… CMND số: ………………… cấp ngày ………………… do Công an …….. Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………… Cùng vợ/chồng là: Ông/Bà: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………… CMND số: ………………… cấp ngày ………………… do Công an …….. Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………… BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là  Bên B): Ông/Bà: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………… CMND số: ………………… cấp ngày ………………… do Công an …….. Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………… Cùng vợ/chồng là: Ông/Bà: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………… CMND số: ………………… cấp ngày ………………… do Công an …….. Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………… Hai bên đồng ý thỏa thuận, lập và ký kết Hợp đồng tặng cho căn hộ như sau: Điều 1: Đối tượng của hợp đồng (3) 1.1. Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A theo ………………………………………….., cụ thể như sau: – Địa chỉ : …………………………………………………. – Căn hộ số: …………………. tầng …………………… – Tổng diện tích sử dụng: ………………. – Diện tích xây dựng: ……………………. – Kết cấu nhà: …………………. – Số tầng nhà chung cư: …………….tầng 1.2. Căn hộ nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau: – Thửa đất số: …………………………………………… – Tờ bản đồ số:………………………………………….. – Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………. – Diện tích: …………………………. m(bằng chữ: ……………………………………….) – Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: ………………………………. m2 + Sử dụng chung: ……………………………… m2 – Mục đích sử dụng:…………………………………… – Thời hạn sử dụng:……………………………………. – Nguồn gốc sử dụng:………………………………… Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): …………………………………………. 1.3 Giá trị căn hộ nêu trên là ……………………………………………………………….đồng (bằng chữ: ………………………………………………………………………..đồng Việt Nam) Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý tặng cho toàn bộ căn hộ nêu trên cho Bên B đồng thời Bên B đồng ý nhận toàn bộ căn hộ được tặng cho đó theo các Điều khoản sau đây:  Điều 2: Việc giao và đăng ký quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất 2.1. Bên A có nghĩa vụ giao căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm …………………………………………………….. 2.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu căn hộ tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 3: Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí  Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho căn hộ theo Hợp đồng này do bên …………. chịu trách nhiệm nộp. Điều 4: Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Điều 5: Cam đoan của các bên Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 5.1. Bên A cam đoan:
 1. a) Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A;
 3. c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, căn hộ trên không đem cho thuê, không cho mượn hay hứa bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp, góp vốn hoặc đặt cọc, ủy quyền cho bất cứ một người nào khác; không có tranh chấp và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án cũng như không bị cấm chuyển dịch bởi quyết định của Cơ quan có thẩm quyền hay bị hạn chế chuyển dịch;
d)Vào thời điểm hiện tại, căn hộ nói trên không tham gia bất cứ giao dịch nào khác;
 1. e) Đã thông báo, trao đổi với Bên B về những ưu điểm, hạn chế của căn hộ là đối tượng của giao dịch này;
5.2. Bên B cam đoan:
 1. a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 2. b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
 3. c) Công nhận những cam đoan của Bên A nêu trên là đúng;
 4. d) Bên B đồng ý nhận căn hộ được tặng cho nêu trên;
5.3. Hai bên cam đoan:
 1. a) Đảm bảo tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sự giả mạo về hồ sơ, giấy tờ cung cấp cũng như các hành vi gian lận hay vi phạm pháp luật khác liên quan tới việc ký kết hợp đồng này.
 2. b) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
 3. c) Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
Điều 6: Các quy định khác Ngoài việc tuân thủ các quy định trên, các bên tham gia hợp đồng này còn phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về hợp đồng nói chung và hợp đồng tặng cho nói riêng. Điều 7: Điều khoản chung 7.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này. 7.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. 7.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày ….. tháng ….. năm ……………….. Hợp đồng này được lập thành ……………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.    
Bên A (Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên) Bên B (Ký/điểm chỉ, ghi rõ họ tên)
  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN Hôm nay, ngày …… tháng … năm ….., tại: ………………………………………. Tại ………….., Công chứng viên phòng Công chứng số ……………… tỉnh (thành phố) CÔNG CHỨNG – Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà hàng chung cư được giao kết giữa hai bên A là ………………. và bên B là ………………….; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng. – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; – Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; -……………………………………………………………………………………………………. – Hợp đồng này được lập thành ……bản  chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ, ….. trang), giao cho: + Bên A ……………… bản chính; + Bên B ………………bản chính; Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính; Số ………….., quyển số …………. TP/CC-SCC/HĐGD.
  CÔNG CHỨNG VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)  
Ghi chú:
 • Hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở 2014;
 • Các bên tham gia hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 119 Luật nhà ở năm 2014;
 • Căn hộ chung cư trong hợp đồng tặng cho đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 118 Luật nhà ở năm 2014
Tải mẫu hợp đồng: Tại Đây!
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận